etykieta dla do góry
Kontakt
KONTAKT


Ogólne dane teleadresowe:

Adres pocztowy:
Wojskowe Biuro Emerytalne
we Wrocławiu
50-984 Wrocław
ul. Obornicka 128 A

Sekretariat:

CA

 (26) 165-69-12

CA MON

(26) 165-69-12

Kancelaria:

CA

Fax:

 (26) 165-69-52

 (26) 165-69-53

CA MON:

Fax:

(26) 165-69-52

(26) 165-69-53

Adres E-mail:

biuro@wbewroclaw.neostrada.pl

Strona WWW:

Godziny pracy WBE:

poniedziałek:

7:30 - 18:00

wtorek:

7:30 - 15:30

środa:

7:30 - 15:30

czwartek:

7:30 - 15:30

piatek:

7:30 - 15:30

Numery telefonów w WBE:

Z-ca Dyrektora

CA:

(26) 165-69-30

CA MON:

(26) 165-69-30

Główny księgowy

CA:

(26) 165-69-40

CA MON:

(26) 165-69-40

Szefowie wydziałów emerytal- nych

CA:

(26) 165-69-31

(26) 165-69-32

CA MON:

(26) 165-69-31

(26) 165-69-32

Obsługa pomocy rekonwersyjnej

CA:

(26) 165-69-42

(26) 165-69-50

(26) 165-69-12

CA MON:

(26) 165-69-42

(26) 165-69-50

(26) 165-69-12

Obsługa świadczeń emerytalno-rentowych: 

 

 

od nr 48/x  do nr 1600/x

CA:

(26) 165-69-34

CA MON:

(26) 165-69-34

od nr 1601/x do nr 2460/x

CA:

(26) 165-69-34

CA MON:

(26) 165-69-34

od nr 2461/x do nr 3150/x

CA:

(26) 165-69-38

CA MON:

(26) 165-69-38

od nr 3151/x do nr 3520/x

CA:

(26) 165-69-39

CA MON:

(26) 165-69-39

od nr 3521/x do nr 3900/x

CA:

(26) 165-69-35

CA MON:

(26) 165-69-35

od nr 3901/x do nr 4220/x

CA:

(26) 165-69-35

CA MON:

(26) 165-69-35

od nr 4221/x do nr 4540/x

CA:

(26) 165-69-33

CA MON:

(26) 165-69-33

od nr 4541/x do nr 4855/x

CA:

(26) 165-69-33

CA MON:

(26) 165-69-33

od nr 4856/x do nr 5660/x

CA:

(26) 165-69-49

CA MON:

(26) 165-69-49

od nr 5661/x do nr 6310/x

CA:

(26) 165-69-48

CA MON:

(26) 165-69-48

od nr 6311/x do nr 7110/x

CA:

(26) 165-69-33

CA MON:

(26) 165-69-33

od nr 7111/x do nr 7935/x

CA:

(26) 165-69-33

CA MON:

(26) 165-69-33

od nr 7936/x do nr 8705/x

CA:

(26) 165-69-35

CA MON:

(26) 165-69-35

od nr 8706/x do nr 9440/x

CA:

(26) 165-69-39

CA MON:

(26) 165-69-39

od nr 9441/x do nr 10195/x

CA:

(26) 165-69-38

CA MON:

(26) 165-69-38

od nr 10196/x do nr 10910/x

CA:

(26) 165-69-34

CA MON:

(26) 165-69-34

od nr 10911/x do nr 11630/x

CA:

(26) 165-69-34

CA MON:

(26) 165-69-34

od nr 11631/x do nr 19999/x

CA:

(26) 165-69-35

CA MON:

(26) 165-69-35

od nr 20001/x do nr 21200/x

CA:

(26) 165-69-49

CA MON:

(26) 165-69-49

od nr 21201/x do nr 21599/x

CA:

(26) 165-69-49

CA MON:

(26) 165-69-49

od nr 21600/x do nr 29999/x

CA:

(26) 165-69-49

CA MON:

(26) 165-69-49

od nr 30001/x do nr 31100/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 31101/x do nr 31299/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 31300/x do nr 34999/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 35000/x do nr 35600/x

CA:

(26) 165-69-16

CA MON:

(26) 165-69-16

od nr 35601/x do nr 36110/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 36111/x do nr 37030/x

CA:

(26) 165-69-16

CA MON:

(26) 165-69-16

od nr 37031/x do nr 37259/x

CA:

(26) 165-69-16

CA MON:

(26) 165-69-16

od nr 37251/x do nr 37485/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 37486/x do nr 37720/x

CA:

(26) 165-69-16

CA MON:

(26) 165-69-16

od nr 37721/x do nr 39999/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

Świadczenia socjalne dla emerytów / rencistów

CA:

(26) 165-69-45

CA MON:

(26) 165-69-45

Księgowość

CA:

(26) 165-69-41

(26) 165-69-42

(26) 165-69-46

Fax

(26) 165-69-47

(26) 165-69-47

CA MON:

(26) 165-69-41

(26) 165-69-42

(26) 165-69-46

Obsługa świadczeń wypła- canych przez okres roku po zwolnieniu ze służby:

CA:

(26) 165-69-44

CA MON:

(26) 165-69-44

Organ nadrzędny:

Organem nadrzędnym dla Wojskowych Biur Emerytalnych jest

  Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa,  Al. Niepodległości 218
tel. (26) 187-46-04

www.wbe.wp.mil.pl

Organy odwoławcze:

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych jest

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział
Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Okręgowy  we Wrocławiu IX Wydział
Ubezpieczeń Społecznych
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 14

 

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu uposażeń 12-miesiecznych jest

Minister Obrony Narodowej

00-909 Warszawa,  ul. Klonowa 1

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu świadczeń rekonwersyjnych jest

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa,  Al. Niepodległości 218
    tel. (26) 187-46-04

www.wbe.wp.mil.pl