etykieta dla do góry
Kontakt
KONTAKT


Ogólne dane teleadresowe:

Adres pocztowy:
Wojskowe Biuro Emerytalne
we Wrocławiu
50-984 Wrocław
ul. Obornicka 128 A

Sekretariat:

CA

 (26) 165-69-12

CA MON

(26) 165-69-12

Kancelaria:

CA

Fax:

 (26) 165-69-52

 (26) 165-69-53

CA MON:

Fax:

(26) 165-69-52

(26) 165-69-53

Adres E-mail:

wbewroclaw@ron.mil.pl

Strona WWW:





Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek:

8:00 - 17:45

wtorek:

8:00 - 15:15

środa:

8:00 - 15:15

czwartek:

8:00 - 15:15

piatek:

8:00 - 15:15





Numery telefonów w WBE:

Z-ca Dyrektora

CA:

(26) 165-69-30

CA MON:

(26) 165-69-30

Główny księgowy

CA:

(26) 165-69-40

CA MON:

(26) 165-69-40

Szefowie wydziałów emerytal- nych

CA:

(26) 165-69-31

(26) 165-69-32

CA MON:

(26) 165-69-31

(26) 165-69-32

Obsługa pomocy rekonwersyjnej

CA:

(26) 165-69-42

(26) 165-69-50

(26) 165-69-12

CA MON:

(26) 165-69-42

(26) 165-69-50

(26) 165-69-12

Obsługa świadczeń emerytalno-rentowych: 

 

 

od nr 48/x  do nr 1800/x

CA:

(26) 165-69-38

CA MON:

(26) 165-69-38

od nr 1801/x do nr 2800/x

CA:

(26) 165-69-39

CA MON:

(26) 165-69-39

od nr 2801/x do nr 3430/x

CA:

(26) 165-69-33

CA MON:

(26) 165-69-33

od nr 3431/x do nr 3880/x

CA:

(26) 165-69-33

CA MON:

(26) 165-69-33

od nr 3881/x do nr 4250/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 4251/x do nr 4620/x

CA:

(26) 165-69-35

CA MON:

(26) 165-69-35

od nr 4621/x do nr 4960/x

CA:

(26) 165-69-35

CA MON:

(26) 165-69-35

od nr 4961/x do nr 5300/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 5301/x do nr 5929/x

CA:

(26) 165-69-48

CA MON:

(26) 165-69-48

od nr 5930/x do nr 6170/x

CA:

(26) 165-69-39

CA MON:

(26) 165-69-39

od nr 6171/x do nr 6759/x

CA:

(26) 165-69-49

CA MON:

(26) 165-69-49

od nr 6760/x do nr 6990/x

CA:

(26) 165-69-39

CA MON:

(26) 165-69-39

od nr 6991/x do nr 7910/x

CA:

(26) 165-69-35

CA MON:

(26) 165-69-35

od nr 7911/x do nr 8775/x

CA:

(26) 165-69-35

CA MON:

(26) 165-69-35

od nr 8776/x do nr 9595/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 9596/x do nr 10410/x

CA:

(26) 165-69-33

CA MON:

(26) 165-69-33

od nr 10411/x do nr 11205/x

CA:

(26) 165-69-33

CA MON:

(26) 165-69-33

od nr 11206/x do nr 11579/x

CA:

(26) 165-69-39

CA MON:

(26) 165-69-39

od nr 11580/x do nr 11785/x

CA:

(26) 165-69-48

CA MON:

(26) 165-69-48

od nr 11786/x do nr 11980/x

CA:

(26) 165-69-49

CA MON:

(26) 165-69-49

od nr 11981/x do nr 19999/x

CA:

(26) 165-69-38

CA MON:

(26) 165-69-38

od nr 20000/x do nr 20200/x

CA:

(26) 165-69-49

CA MON:

(26) 165-69-49

od nr 20201/x do nr 21730/x

CA:

(26) 165-69-49

CA MON:

(26) 165-69-49

od nr 21731/x do nr 29999/x

CA:

(26) 165-69-49

CA MON:

(26) 165-69-49

od nr 30000/x do nr 31000/x

CA:

(26) 165-69-48

CA MON:

(26) 165-69-48

od nr 31001/x do nr 31100/x

CA:

(26) 165-69-48

CA MON:

(26) 165-69-48

od nr 31101/x do nr 31480/x

CA:

(26) 165-69-48

CA MON:

(26) 165-69-48

od nr 31481/x do nr 34999/x

CA:

(26) 165-69-48

CA MON:

(26) 165-69-48

od nr 35000/x do nr 35410/x

CA:

(26) 165-69-16

CA MON:

(26) 165-69-16

od nr 35411/x do nr 35750/x

CA:

(26) 165-69-16

CA MON:

(26) 165-69-16

od nr 35751/x do nr 36275/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 36276/x do nr 36630/x

CA:

(26) 165-69-16

CA MON:

(26) 165-69-16

od nr 36631/x do nr 37355/x

CA:

(26) 165-69-16

CA MON:

(26) 165-69-16

od nr 37356/x do nr 37650/x

CA:

(26) 165-69-17

CA MON:

(26) 165-69-17

od nr 37651/x do nr 38999/x

CA:

(26) 165-69-16

CA MON:

(26) 165-69-16

Świadczenia socjalne dla emerytów / rencistów

CA:

(26) 165-69-45

CA MON:

(26) 165-69-45

Księgowość

CA:

(26) 165-69-41

(26) 165-69-42

(26) 165-69-46

Fax

(26) 165-69-47

(26) 165-69-47

CA MON:

(26) 165-69-41

(26) 165-69-42

(26) 165-69-46

Obsługa świadczeń wypła- canych przez okres roku po zwolnieniu ze służby:

CA:

(26) 165-69-44

CA MON:

(26) 165-69-44





Organ nadrzędny:

Organem nadrzędnym dla Wojskowych Biur Emerytalnych jest

  Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa,  Al. Niepodległości 218
tel. (26) 187-46-04

www.wbe.wp.mil.pl





Organy odwoławcze:

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych jest

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział
Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Okręgowy  we Wrocławiu IX Wydział
Ubezpieczeń Społecznych
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 14

 

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu uposażeń 12-miesiecznych jest

Minister Obrony Narodowej

00-909 Warszawa,  ul. Klonowa 1

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu świadczeń rekonwersyjnych jest

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa,  Al. Niepodległości 218
    tel. (26) 187-46-04

www.wbe.wp.mil.pl