etykieta dla do góry
Kontakt
KONTAKT


Ogólne dane teleadresowe:

Adres pocztowy:

Wojskowe Biuro Emerytalne

w Krakowie

30-901 Kraków

ul. Rakowicka 22

Telefon kancelaria:

CA

 (12) 455-18-32

CA MON

13-18-32

Telefax kancelaria:

CA

 (12) 455-18-32

CA MON:

 13-18-32

Adres E-mail:
Strona WWW:
Godziny pracy WBE:

poniedziałek:

 8:00 – 18:00

wtorek:

8:00 - 15:00

środa:

8:00 - 15:00

czwartek:

8:00 - 15:00

piatek:

8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy WBE:

poniedziałek:

9:30 – 13:00

wtorek:

9:30 - 13:00

środa:

9:30 – 13:00

czwartek:

9:30 - 13:00

piatek:

9:30 - 13:00

Numery telefonów w WBE:

Dyrektor

CA:

(12) 455-18-31

CA MON:

13-18-31

fax:

(12) 455-13-32

Zastępca  Dyrektora   –

 

Szef  Wydziału  Emerytalnego

CA:

(12) 455-11-29

CA MON:

13-11-29

Główny Księgowy

CA:

(12) 455-18-27

CA MON:

13-18-27

wbekrak@bci.pl

Aprobant  zespołu  emeryt.-rent.

CA:

(12) 455-13-47

CA MON:

13-13-47

Obsługa świadczeń emerytalno-rentowych: 

(wg nazwisk świadczeniobiorców)

 

 

 

            od  A  do  DĘ….

CA:

(12) 455-14-24

CA MON:

13-18-24

od  DF  do  JANS…

CA:

(12) 455-14-24

CA MON:

13-18-24

   od   JANT  do  KUBIA…

CA:

(12) 455-18-37

CA MON:

         13-18-37

         od   KUBIC  do  NAT…

CA:

(12) 455-18-37

CA MON:

          13-18-37

        od   NAU  do  RUB…

CA:

(12) 455-11-20

CA MON:

13-11-20

       od   RUC  do  ŚWIEG…

CA:

(12) 455-11-20

CA MON:

          13-11-20

      od  ŚWIEH  do   Ź…

CA:

(12) 455-11-20

CA MON:

          13-11-20

Świadczenia socjalne dla eme-rytów i rencistów wojskowych

CA:

(12) 455-13-95

CA MON:

13-13-95

Rekonwersja

CA:

(12) 455-18-32

CA MON:

       13-18-32

Dyrektor WBE przyjmuje:

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach 13:00 - 16:00
 
(po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w kancelarii)

Organ nadrzędny:

Organem nadrzędnym dla Wojskowych Biur Emerytalnych jest

  Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa,  Al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-46-04

www.wbe.wp.mil.pl

Organy odwoławcze:

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych jest

Sąd Okręgowy, Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie

Sąd Okręgowy  Sąd Ubezpieczeń Społecznych

VIII  Wydział Ubezpieczeń 
31-547 Kraków, Ul. Przy Rondzie 7

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu uposażeń 12-miesiecznych jest

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa,  Al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-46-04

www.wbe.wp.mil.pl

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu świadczeń rekonwersyjnych jest

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa,  Al. Niepodległości 218
    tel. (22) 687-46-04

www.wbe.wp.mil.pl